Затверджено

Рішенням педагогічної ради школи

Наказ від  27.12.2017 р. № 259  по ЗЗСО № 102

Стратегія розвитку спеціалізованої школи № 102 у 2018-2022 р.р.

Зміст

  1. Місія школи.
  2. Основні завдання розвитку школи..
  3. Аналіз суспільного середовища та оцінка актуальності розвитку школи.
  4. Аналіз потенціалу школи.
  5. Формування та аналіз стратегічних цілей.
  6. План дій щодо покращення матеріально-технічного оснащення школи.
  7. Основні положення генеральної стратегії.
  8. Впровадження, контроль та оцінка результатів вибраної стратегії.
  9. Висновок.

 

Стратегія розвитку школи на 2018-2022 роки

1. Місія школи

Місія школи полягає у створенні таких умов в яких учень стане повноправним учасником навчального процесу, а не пасивним споживачем знань.

Освіта в нашому закладі зосереджується на дитині, а не на академічних знаннях, і вчителі підтримують і розвивають потенціал кожного учня. Відповідно до цього, на уроках діти не стільки готуватимуться до дорослого життя в майбутньому, а житимуть цікавим життям зараз.

Місія нашої школи також полягає і в створенні території, де свобода педагогічної думки та ідеї стає  головною опорою позитивного іміджу навчального закладу. Це і свобода від негативних емоцій, і відчуття смаку життя як у дітей, так і у вчителів.

Місію школи педколектив вбачає і в здобутті учнями основ мудрості. Тому розвиток інтелектуальної культури є пріоритетним у навчальному процесі школи.

І заклик: ,,Будь мудрим!” слугує нашим девізом. Це означає: вчити учнів узгоджувати  свої інтереси з інтересами інших, прагнути досягти єдності з людьми, принести їм радість та допомагати. Учні мають знати, що мудрість виявляється тоді, коли знання підсилюються інтуїцією і глибокими роздумами, освітленими високою моральністю.

Навчальний процес в школі здійснюється за принципом природо- доцільності, який є системоутворюючим. Злагоджена робота всіх шкільних систем сприятиме виконанню місії нашого навчального закладу.

2. Основні завдання розвитку школи.

2.1. Здійснювати навчання за принципом ,,школа поза школою”.

2.2. Використовувати навчальні заняття у вигляді кейсів, квестів, комплексно-хвильових, інтегрованих.

2.3. Поширювати вплив розумових ігор на вивчення навчальних предметів.

2.4. Вдосконалювати матеріально-технічну базу школи як в технічному оснащенні так і в практичному оформленні шкільного приміщення.

2.5. Активізувати діяльність учнівського самоврядування.

2.6. Створювати і надалі комфортні умови для всіх учасників навчального процесу.

2.7. Брати активну участь в міжнародних освітніх проектах, освітніх конференціях, семінарах та фестивалях.

2.8. Налагоджувати мережеву взаємодію з іншими навчальними закладами України і світу.

2.9. Використовувати альтернативний професійний моніторинг якості роботи школи.

 

3. Аналіз суспільного середовища та оцінка актуальності створення стратегії розвитку школи.

В сучасних умовах виникло багато проблем з гуманітарною освітою через різні події в суспільному житті. Серед них:

3.1. Прихід епохи Інтернету. В умовах поширення інформації за допомогою мережі Інтернет завдання учителя змінюються. Йому потрібно не стільки інформувати, скільки вибудовувати урок таким чином, щоб викликати в учнів потребу дізнатися про об’єкт, що вивчається, якомога більше.

3.2. Негативний вплив телебачення з причини вкрай низького рівня більшості програм.

3.3. Небачена пропаганда популярної культури.

3.4. Нестача справжньої еліти в країні, яка б створювала атмосферу культури в суспільстві, підтримувала рівень високої духовності і поширювала знання, необхідні для духовного балансу.

3.5. Перетворення всіх духовних, творчих, елітних, художніх, естетичних, етичних начал в примітивні мас-медійні шоу.

3.6. Господарями людських душ стали не творчі, думаючі, харизматичні особистості, а шоумени.

3.7. Недостатня увага до математичних наук, логіки, мислення взагалі, сприяла занепаду прогресивної думки в суспільстві.

3.8. Трудове і фізичне виховання також залишилися на другому плані. Тому загальний розвиток нашої нації гальмується.

Проблеми педагогів полягають у тому, що їх голос та вплив приглушують поп-культура, нескінченні шоу. Але ситуація не безвихідна. Нам необхідно переглянути багато позицій викладання новітніх предметів.  Необхідно пожертвувати консервативною частиною навчання і включити максимально інноваційне мислення. Не забувати, що однією з умов успіху в педагогічній роботі є почуття любові учителя до учня.  І якщо в бесідах, дискусіях з дітьми вчитель хоче давати негативні оцінки тим чи іншим явищам суспільного життя, то повинен пам’ятати, що нам потрібно боротися не проти чогось недостойного, а за прекрасне. Тому нам необхідно створити стратегію розвитку школи-ліцею, яка сприятиме тому, що і діти, і батьки, і, звичайно, вчителі випромінюватимуть багато Світла, Добра і Любові, чим робитимуть навколишній світ благороднішим. А це досягається творчою працею, яка приносить користь і задоволення. Наша стратегія ґрунтується на розумінні другорядності матеріальних цінностей і орієнтирі на розвиток людських здібностей як основного ресурсу нового часу.

4. Аналіз потенціалу школи.

Спеціалізована школа № 102 має позитивний імідж серед навчальних закладів міста Києва, він забезпечується ґрунтовними знаннями, які  здобувають наші  учні, цікавим і змістовним навчальним процесом та інноваційним підходом до освітнього процесу в цілому.

Ми співпрацюємо з багатьма місцевими університетами та коледжами, дружимо з багатьма школами України. Завдяки сучасним інтерактивним мультимедійним технологіям наші учні спілкуються зі школярами багатьох країн світу.

Участь школярів в міжнародних програмах та міжнародних конкурсах сприяє розвитку комунікативним компетентностям школярів та творчого мислення.

Система едукаційної роботи в школі постійно вдосконалюється. Участь адміністрації школи та вчителів в багатьох міжнародних та всеукраїнських освітніх конференціях, фестивалях та семінарах дає позитивні результати в роботі зі школярами. Вчителі активно пропагують власні методи ведення навчальних занять, є авторами і співавторами навчальних посібників. Віковий склад педагогів є оптимальним, оскільки плеяда досвідчених педагогів із задоволенням співпрацює і дружить з молодими  колегами, обмінюється з ними освітніми ідеями. Їх методичний потенціал потрібно насамперед спрямувати на створення в школі навчальних лабораторій, покращення умов для трудового навчання і фізичного виховання школярів,  наданню навчанню практичного спрямування. Співпраця та співдружність всієї шкільної родини створює комфортне освітнє середовище.

Учнівське самоврядування допомагає педагогам створити такі умови, щоб ніхто з школярів не був байдужим до шкільного життя.

Залучення батьків до навчально-виховного процесу дає позитивні результати. Привернення їхньої уваги до розвитку дітей сприяє підвищенню їх відповідальності за стан справ у школі. А хороший рівень освітнього процесу сприяє залученню спонсорських коштів для вдосконалення матеріально-технічного оснащення навчального закладу.

Такий потенціал вселяє віру в те, що педагогічний колектив зможе зробити все, щоб діти, завершуючи навчання в нашій школі вміли жити в злагоді з собою і з навколишнім світом, щоб були працьовитими і щоб зуміли обрати професію до душі, щоб потім утримувати себе і свою сім’ю, щоб мудро ставилися до матеріальних цінностей і духовного покликання людини, щоб були патріотами свого краю і України.

5. Формування та аналіз стратегічних цілей

Щоб добитися успіху в будь-якій справі, необхідно мати стратегію, яка приведе до позитивної цілі. Загальна велика ціль завжди складається з окремих напрямів, які взаємопов’язані. Так, для всебічного розвитку особистості потрібний високий рівень трудового, фізичного, морального, естетичного та розумового напрямів.

Для досягнення такого рівня в сучасних умовах необхідний винахідливий, мудрий план – стратагема. Стратагема – це позитивний досвід минулого, загальний приклад, це вміння досягати успіху завдяки добре продуманому плану. Для кожного напряму едукаційного процесу в школі повинна бути своя стратагема.

Стратагема фізичного виховання

   Немає в світі кращого одягу ніж бронза м’язів і свіжість шкіри. Орієнтири реалізації стратагеми – 10 секретів здоров’я:

Будь мудрим: пізнай свої фізичні можливості і загартовуй здоров’я, знай і вмій займатися 10 видами спорту.

Стратагема трудового виховання.

Ліниві – люди завжди посередні. Працьовитість і ентузіазм завжди винагороджуються.

Шляхи реалізації стратегеми:

Учні повинні усвідомити, що без ентузіазму немає творчості, а немає творчості – розвиток особистості гальмує, звідки і в результаті виростає посередність.
Будь мудрим: радій плодам своєї праці.

 

Стратагема розумового виховання.

Розум завжди повинен бути зайнятим, і коли він не матиме доброго, тоді звертатиметься до поганого.

Орієнтири реалізації стратагеми:

Будь мудрим: доклади серце своє до навчання і вуха свої до розумних слів.

Стратагема морального виховання.

Ми повинні робити себе не стільки щасливими, скільки достойними щастя. Орієнтири реалізації стратагеми:

Стратагема естетичного виховання.

Не сприйняття твору високого мистецтва – це показник «несправності» особистості. Орієнтири реалізації стратагеми:

Презентабельність, грамотна мова і книги – запорука успіху наших школярів в житті.

6. План дій щодо покращення матеріально-технічної бази школи-ліцею

 

№ п/п

Завдання

Термін виконання

1

Здійснення капітального ремонту шкільної їдальні, заміна обладнання.

2018 р.

2

Встановити спортивний майданчик зі штучним покриттям.

2019 р.

3

Відремонтувати фасадну групу, встановити пандус.

2019 р.

4

Провести капітальний ремонт санвузлів школи

2019-2020 н.р.

5

Відремонтувати стелю в спортивному залі.

2020р.

6

Встановити тренажери на подвір’ї школи

2020р.

7

Здійснити заміну огорожі школи.

2021 р.

8

Облаштувати внутрішній дворик.

2021 р.

9

Реконструкція цокольного приміщення.

2021 р.

10

Забезпечити технічне оснащення лаборантських приміщень  біологічного  кабінету.

2019-2020 н.р. .

11

Обладнати кабінет туристично-краєзнавчої роботи

2019-2020 н.р. .

12

Придбати мультимедійну техніку в усі кабінети школи.

2018-2022 р.р.

13

Створити другий спортивний зал для учнів початкової школи .

2020-2021 н.р..

14

Виконати капітальний ремонт бібліотеки.

2020 р.

15

Замінити   покрівлю на приміщенні школи.

2020-2021 н.р.

16

Замінити стільці в актовій залі

2019-2020 н.р.

17

Замінити старі парти і стільчики в класах .

2018-2022 р.р.

18

Обладнати в школі інтерактивний скельодром

2019-2020 н.р.

7. Основні положення генеральної стратегії

7.1. Головним в школі є позитивна атмосфера, психологічний комфорт кожного учня і вчителя.
7.2. Важливо думати не про те, ким дитина буде, а про те, ким вона є зараз.
7.3. Освіта в нас зосереджується на дитині, а не на академічних знаннях.
7.4. Заохочуємо таку якість у вчителів, як унікальність, що власне і приваблює дітей.
7.5. Власний виховний орієнтир - допомогти дітям ставати кращими духовно і фізично, проживати цікаві миті.
7.6. Формувати культуру прийняття рішень на основі моніторингу навчального процесу на глибокому знанні особливостей кожного учня.
7.7. Спрямовувати діяльність школи на співпрацю, уміння жити і працювати з тими, хто поруч.
7.8. Забезпечення інтелектуальної, емоційної, мотиваційної, вольової – в цілому, психологічної єдності в навчально-виховному процесі.
7.9. Роль вчителя – допомагати навчанню.

8. Впровадження, контроль та оцінка результатів вибраної стратегії

8.1.Впровадження.
8.1.1. Формування завдань кожному методичному об»єднанню, складання навчальних програм.
8.1.2. Складання програм для кожної виховної стратагеми.
8.1.3. Побудова на основі виховних стратагем та виховного орієнтиру системи роботи класних керівників.
8.1.4. Обговорення з батьківською громадськістю питання вдосконалення та покращення матеріально-технічної бази закладу та основних засад стратегії розвитку.
8.1.5. Впровадження розумових ігор в навчальний процес.
8.1.6. Проведення альтернативної професійної оцінки діяльності закладу в 2022 році.
8.1.7. Коригування предметних навчальних планів в напрямі «Школа поза школою».
8.1.8. Обговорення варіантів участі школи в  освітніх проектах та підготовка конкурсних проектів.
8.2.Контроль та оцінка результатів вибраної стратегії.
8.2.1. Створення психологічною службою тестів для оцінки розвитку та функціонування школи.
8.2.2. Проведення засідань педагогічної ради з питань виконання виховних стратагем для розвитку школярів.
8.2.3. Проведення моніторингу щодо результатів впровадження  розумових ігор в практику навчально-пізнавальної діяльності учнів.
8.2.4. Проведення моніторингу  участі закладу та вчителів в  освітніх проектах та програмах.

9. Висновок

Стратегія передбачає створення в школі умов, при яких дитина зможе реалізувати все найкраще, що закладено в ній природою, і разом з тим зрозуміє, що і вона відповідає за свій талант. Стратагеми в різних напрямах діяльності об’єднанні метою формування людини, що любить спілкуватися, захоплюватися сходом і заходом Сонця, розумно ставиться до матеріальних цінностей, мудро планує своє життя, завжди готова допомогти іншим.

Стратегія передбачає високі стандарти здобутої освіти.

НОВИНИ

©2021