Робочі навчальні плани

 спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №102

з поглибленим вивченням англійської мови

для 5-11-х класів з навчанням українською мовою і з поглибленим вивченням англійської мови

2021-2022 навчальний рік

  

 

 

Схвалено

на засіданні педагогічної ради

(протокол  № 27 від 28 травня 2021 р.)

Додаток 1

(відповідно до таблиці 3 Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України  від 20.04.2018 року №405)

Робочий навчальний план для учнів 5-9-х класів з навчанням українською мовою  і поглибленим вивченням англійської мови

Освітні науки

Навчальні предмети

 

 

Кількість годин на тиждень у класах

Всього

 

5-А,Б

6-А,Б

7-А,Б

8-А,Б

9-А,Б

І. Інваріативна складова

Мови і література

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

2,5

2

2

35+2,5

Українська література

2

2

2

2+0,5

2

26+1

Перша іноземна мова (англ.)

5

5

5

5

5

65

Друга іноземна мова (нім.)

2

2

2

2

2

26

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

26

Суспільство-знавство

Історія України (Вступ до історії)

1

1

1

1,5

1,5

15,5

Всесвітня історія

 

1

1

1

1

10

Основи правознавства

 

 

 

 

1

3

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

 

 

4

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

 

 

4

Мистецтво

 

 

 

0,5

0,5

2,5

Математика

Математика

4+0,5

4+0,5

 

 

 

20+2,5

Алгебра

 

 

2+1

2+1

2

16+5

Геометрія

 

 

2

2

2

16

Природо-знавство

Природознавство

2

 

 

 

 

6

Географія

 

2

2

2

1,5

18,5

Біологія            

 

2

2

2

2

20

Фізика

 

 

2

2

3

19

Хімія

 

 

1,5

2

2

14,5

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

18

Інформатика

1

1

1

2

2

18

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

0,5

10,5

Фізична культура*

3*

3*

3*

3*

3*

39*

РАЗОМ

 

26,5+1+3*

29,5+1+3*

31+1+

3*

31,5+1,5+3*

33+3*

393,5+11

39*

 

Варіативна складова

Етика

0,5

0,5

 

 

 

2,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

33

33

 

 Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3*

31+3*

32+3*

33+3*

33+3*

407+39*

Додаток 2

(відповідно до таблиці 2,3Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 року №1493)

Робочий навчальний план для 10-11-х класів з навчанням українською мовою і з поглибленим вивченням англійської мови

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Кількість годин на тиждень у класах

Всього

10-А,Б

11-А

Базові предмети

Українська мова

2

2+1

6+1

Українська література

2

2

6

Зарубіжна література

1

1

3

Англійська мова

5(3+2)

5 (3+2)

15

Історія України

1,5

1,5

4.5

Всесвітня історія

1

1

3

Громадянська освіта

 

2

 

4

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

9

Біологія та екологія

2

2

6

Географія

1,5

1

4

Фізика

3

3

9

Астрономія

 

1

1

Хімія

1,5

2

5

Захист України

1,5

1,5

4.5

Фізична культура*

3*

3*

9*

Вибірково-обов’язкові предмети

Інформатика

1,5

1,5

4.5

Фінансова грамотність

1,5

1,5

4.5

Разом

30+3*

29+1+3*

89+1+9*

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

«Основи теорії літератури»- спецкурс з української літератури

1

1

3

Математика- індивідуальні заняття

1

1

3

«Англійська мова для ділового спілкування»-спецкурс

1

1

3

Друга іноземна мова (німецька мова)

2

2

6

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38

38

114

 

 

 

 

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

Директор школи                                                                                    Наталія МОРОЗОВА

НОВИНИ

©2021