Вступ до 1 класу 2022/2023 навчального року

Прогнозована кількість 1-х класів 3 – 90 учнів

Право першочергового зарахування до 1 класу мають діти:

— місце проживання яких чи одного з батьків на території обслуговування закладу підтверджене документально,

— з  числа внутрішньо переміщених осіб, що зареєстровані на території обслуговування закладу,

— які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у ЗЗСО№ 102

— дітьми працівників ЗЗСО №102

НОВИНИ

©2021