Робочі навчальні плани

 спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №102

з поглибленим вивченням англійської мови

з навчанням українською мовою і з поглибленим вивченням англійської мови

2022-2023 навчальний рік

  

 

 

Схвалено

на засіданні педагогічної ради

(протокол  № 27 від 28 травня 2022 р.)

Додаток 1

відповідно до  Таблиці

Типової освітньої програми

під керівництвом О.Я.Савченко

(наказ МОН від 21.03.2018 № 268

зі змінами наказ №1272 від 08.10.2019)

Навчальний план 1, 2 клас

Назва   освітньої галузі

Предмет

Класи

 

Кількість годин на

1-А,Б,В

2-А,Б,В,Г

Разом

Інваріантний складник                                                      (тиждень/рік)

Мовно-літературна: Українська мова

                               ( навчання грамоти)

7+1/280

7+1/280

1960

Іншомовна            ( англійська  мова)

2/70

3/105

630

Математична        ( математика)

4/140

4/140

980

Суспільство-знавство

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна)

3/105

3/105

735

Технологічна

1/35

1/35

245

Інформатична

 

1/35

140

Мистецька  (музичне мистецтво, образотворче мистецтво)

1/35

1/35

245

1/35

1/35

245

Фізкультурна*

3*/105

3*/105

735

Усього

19+1+3*/805

21+1+3*/875

5915

Додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

-

-

Загальнорічна кількість навчальних годин

805

875

5915

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

20/700

22/770

4410

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету

23/805

25/875

5915

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

Директор                                                                                                            Наталія МОРОЗОВА

                                 

 

Додаток 2

відповідно до  таблиці

до Типової освітньої програми

під керівництвом О.Я.Савченко

(наказ МОН від 21.12.2018 № 1461

зі змінами наказ від 08.10.2019 №1273)

 Навчальний план  3, 4 клас

Назва   освітньої галузі

Предмет

Класи

 

Кількість годин на

3-А,Б,В

4-А,Б,В

Разом

 

 

Інваріантний складник      (тиждень/рік)

Мовно-літературна: Українська мова

  ( навчання грамоти)

Іншомовна  ( англійська  мова)

         7+1/280

         7+1/280

    1680

 

             3/105

             3/105

630

 

Математична ( математика)

5/175

5/175

1050

 

Суспільство- знавство

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна)

3/105

3/105

630

 

Технологічна

1/35

1/35

210

 

Інформатична

1/35

1/35

210

 

Мистецька

Музичне мистецтво

1/35

1/35

210

 

Образотворче мистецтво

1/35

1/35

210

 

Фізкультурна*

3*/105

3*/105

630

 

Усього

22+1+3*/910

22+1+3*/910

1820

 

Додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

-

-

 

Загальнорічна кількість навчальних годин

910

910

1820

 

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

23/805

23/805

805

 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету

26/910

26/910

1820

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

Директор                                                                           Наталія МОРОЗОВА

 

 

 

Додаток 3

(складений за додатком 3 До Типової освітньої програми для 5-9 класів

закладів загальної середньої освіти, наказ МОН від 19.02.2021 р. №235)

 

Навчальний план для 5 класу з навчанням українською мовою (НУШ)

 

 

 

 

Перелік типових навчальних компонентів

Предмети

Інд.

галузі

5- А,Б,В

всього

Галузь

Навчальне навантаження

Інтегр.курси

Рек.

Мін.

Макс

Мовно-літературна

11

10

13

 

 

Укр.мова

МОВ

4

12

 

 

 

 

 

Укр.літер

МОВ

2

6

 

 

 

 

 

Заруб.літер.

МОВ

1

3

 

 

 

 

 

Англ.мова

МОВ

4+1

12+3

Математична

 

 

 

 

 

Математика

МАО

5

15

Природнича

 

 

 

Пізнаємо природу

 

ПРО

2

6

Соціальна і здоров’язбережувальна

1,5

1

3

Здоров’я, безпека та добробут

 

СЗО

1

3

 

 

Етика

СЗО

0,5

1,5

Громадянська та історична

1

1

2

 

 

Вступ до історії України та громад.освіти

ПО

1

3

Технологічні

2

1

3

 

 

Техгології

ТЕО

2

6

Інформатична

1,5

1

2

 

 

Інформатика

ІФО

1,5

4,5

Мистецька

2

1

3

Інт.Курс «Мистецтво»

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

МИО

1

 

 

1

3

 

 

3

Фізична культура

3

3

3

 

 

Фізична культура

ФІО

3*

9*

Міжгалузеві інтегровані курси

SТEM

МАО

1

3

Разом

 

 

 

 

 

 

 

27+1+3*

84+9*

Граничне навантаження

 

 

 

 

 

 

 

28

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

31

93

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 Директор школи                                                                             Наталія МОРОЗОВА

 

 

Додаток 4

(відповідно до таблиці 3 Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України  від 20.04.2018 року 405)

Навчальний план для учнів 6-9-х класів

з навчанням українською мовою  і поглибленим вивченням англійської мови

Освітні науки

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень у класах

Всього

6-А,Б

7-А,Б

8-А,Б,В

9-А,Б

І. Інваріативна складова

Мови і література

Українська мова

3,5+0,5

2,5

2

2

23

Українська література

2

2

2

2

18

Перша іноземна мова (англ.)

5

5

5

5

45

Друга іноземна мова (нім.)

2

2

2

2

18

Зарубіжна література

2

2

2

2

18

Суспільство-знавство

Історія України (Вступ до історії)

1

1

1,5

1,5

11,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

9

Основи правознавства

 

 

 

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

 

 

2

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

 

 

2

Мистецтво

 

 

0,5

0,5

2,5

Математика

Математика

4

 

 

 

8

Алгебра

 

2+1

2+1

2

19

Геометрія

 

2

2

2

14

Природо-знавство

Географія

2

2

2

1,5

17

Біологія          

2

2

2

2

18

Фізика

 

2

2

3

16

Хімія

 

1,5

2

2

13

Технології

Трудове навчання

2

1

1

1

11

Інформатика

1

1

2

2

14

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

0,5

0,5

6,5

Фізична культура*

3*

3*

3*

3*

27*

РАЗОМ

 

29,5+

0,5+3*

31+1+

3*

31,5+

1+3*

33+3*

314,5

 

Варіативна складова

Етика

0,5

 

 

 

1

Курс за вибором «Фінансово-грамотний споживач»

0,5

 

 

 

1

Курс за вибором «Соціальне шкільне підприємництво»

 

 

0,5

 

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

31

32

33

33

 

 Всього (без урахування поділу класів на групи)

31+3*

32+3*

33+3*

33+3*

318

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

Директор школи                                                                        Наталія МОРОЗОВА

 

Додаток 5

(відповідно до таблиці 2,3Типової освітньої програми,

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 року №1493)

Навчальний план для 10-11-х класів

з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням англійської мови

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Кількість годин на тиждень у класах

Всього

10-А,Б

11-А,Б

Базові предмети

Українська мова

2

2+1

10

Українська література

2

2

8

Зарубіжна література

1

1

4

Англійська мова

3+2

3+2

20

Історія України

1,5

1,5

6

Всесвітня історія

1

1

4

Громадянська освіта

 

2

 

4

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

12

Біологія та екологія

2

2

8

Географія

1,5

1

5

Фізика

3

3

12

Астрономія

 

1

2

Хімія

1,5

2

7

Захист України

1,5

1,5

6

Фізична культура*

3*

3*

12*

Вибірково-обов’язкові предмети

Інформатика

1,5

1,5

6

Фінансова грамотність

1,5

1,5

6

Разом

28+2+3*

27+3+3*

132

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

«Шедеври модернізма»- спецкурс з української літератури

1

1

4

Історія України-індивідуальні заняття

1

1

4

«Основи ділового спілкування англійською мовою»-спецкурс

1

1

4

Друга іноземна мова (німецька мова)

2

2

8

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38

38

152

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

Директор школи                                                                        Наталія МОРОЗОВА

НОВИНИ

©2021