Додаток 1
(складений за додатком 3
До Типової освітньої програми для 5-9 класів
закладів загальної середньої освіти,
наказ МОН від 19.02.2021 р. №235)
Навчальний план для 5 класу з навчанням українською мовою (НУШ)

Галузь Предмети 5-А, Б
Мовно-літературна Укр.мова 4
Укр.літер 2
Заруб.літер. 1
Англ.мова 4+1
Математична Математика 5
Природнича (Інтегр.курс) Пізнаємо природу 2
Соціальна і здоров’язбережувальна Здоров’я, безпека та добробут (Інтегр.курс) 1
Етика 0,5
Громадянська та історична Вступ до історії України та громад.освіти 1
Технологічні Технології 2
Інформатична Інформатика 1,5
Мистецька (Інт.курс «Мистецтво») Музичне мистецтво Образотворче мистецтво 1 1
Фізична культура Фізична культура 3*
Міжгалузеві інтегровані курси
SТEM 1
Разом   27+1+3*
Граничне навантаження   28
Всього   31
*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Директор школи Наталія МОРОЗОВА Додаток 4 (складений за додатком 3 До Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, наказ МОН від 19.02.2021 р. №235)

Навчальний план для 6 класу з навчанням українською мовою (НУШ)

Галузь Предмети 6- А, Б, В всього
Мовно-літературна Укр.мова 5 15
Укр.літер 2 6
Заруб.літер. 1 3
Англ.мова 4+1 12+3
Математична Математика 6 18
Природнича Пізнаємо природу(Інтегр.курс) 2 6
Географія    
Соціальна і здоров’язбережувальна Здоров’я, безпека та добробут (Інтегр.курс) 1 3
Етика 0,5 1,5
Громадянська та історична Історія України. Всесвітня історія 2 6
Технологічні Технології 2 6
Інформатична Інформатика 1,5 4,5
Мистецька (Інт.курс «Мистецтво») Музичне мистецтво Образотворче мистецтво 1 1 3 3
Фізична культура Фізична культура 3* 9*
Міжгалузеві інтегровані курси
SТEM 1 3
Разом   30+1+3* 93+9*
Граничне навантаження   31  
Всього   34 102
*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Директор школи Наталія МОРОЗОВА Додаток 5 (відповідно до таблиці 3 Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року 405)

Навчальний план для учнів 7-9-х класів з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням англійської мови

Освітні науки Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах Всього
7-А, Б 8-А, Б 9-А, Б  
І. Інваріативна складова
Мови і література Українська мова 2,5 2 2 13
Українська література 2 2 2 12
Перша іноземна мова (англ.) 5 5 5 30
Друга іноземна мова (нім.) 2 2 2 12
Зарубіжна література 2 2 2 12
Суспільство-знавство Історія України (Вступ до історії) 1 1,5+0,5 1,5 9
Всесвітня історія 1 1 1 6
Основи правознавства     1 2
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5     1
Образотворче мистецтво 0,5     1
Мистецтво   0,5 0,5 2
Математика Математика        
Алгебра 2+1 2+1 2 16
Геометрія 2 2 2 12
Природознавство Географія 2 2 1,5 11
Біологія 2 2 2 12
Фізика 2 2 3 14
Хімія 1,5 2 2 11
Технології Трудове навчання 1 1 1 6
Інформатика 1 2 2 10
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 0,5 0,5 4
Фізична культура* 3* 3* 3* 18*
РАЗОМ   31+1+ 3* 31,5+1,5+3* 33+3* 196+18*
  Варіативна складова
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 32 33 33  
Всього (без урахування поділу класів на групи) 32+3* 33+3* 33+3* 196+18*
*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Директор школи Наталія МОРОЗОВА Додаток 6 (відповідно до таблиці 2,3 Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 року №1493)

Навчальний план для 10-11-х класів з навчанням українською мовою і з поглибленим вивченням англійської мови

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах Кількість годин на тиждень у класах Всього
10-А, Б 11-А, Б
Базові предмети
Українська мова 2 2+1 10
Українська література 2 2 8
Зарубіжна література 1 1 4
Англійська мова 2+3+1 2+3+1 24
Німецька мова +2 +2 8
Історія України 1,5 1,5 6
Всесвітня історія 1 1 4
Громадянська освіта 2   4
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3 12
Біологія та екологія 2 2 8
Географія 1,5 1 5
Фізика 3 3 12
Астрономія   1 2
Хімія 1,5 2 7
Захист України 1,5 1,5 6
Фізична культура* 3* 3* 12*
Вибірково-обов’язкові предмети
Інформатика 1,5 1,5 6
Фінансова грамотність 1,5 1,5 6
Разом 27+6+3* 26+7+3* 132+12*
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття
Індивідуальні заняття з української мови 1 1 4
Індивідуальні заняття з історії України 1 1 4
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33 33 132
Всього (без урахування поділу класів на групи) 38 38 152
       
*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Директор школи Наталія МОРОЗОВА

НОВИНИ

©2021