Які документи потрібні для зарахування дитини в 1 клас?

 
Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється відповідно до наказів;

  1. копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа).
    Діти, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (або один з їх батьків має вищезазначену довіку), та які не мають свідоцтва про народження будуть зараховуватись до закладу освіти без відповідного документу. Заклад освіти невідкладно інформуватиме щодо відсутності свідоцтва про народження органи опіки та піклування за місцем проживання дитини чи місцем знаходження закладу
  2. документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків (осіб, які їх замінюють) на території обслуговування закладу (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018   № 806 та листом МОН України від 16.04.2022 №1/4202-22). 
    Цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що обслуговує її територію проживання. Якщо дитина претендує на вільні місця, у такому документі потреби немає
  3. оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089

Заява та вищезазначені документи надаються особисто або направляються  нарочним, або у форматі сканованих копій чи фотокопій, направлених факсом, електронною поштою (за вибором заявника).
Відсутність станом на 31 травня 2024 року  медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні.

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  № 684 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів” (пункт 8) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 985)
 

8. Інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) дитини, вихованця чи учня закладу освіти отримується, перевіряється та актуалізується у профілі дитини шляхом електронної інформаційної взаємодії автоматизованого комплексу менеджменту з Єдиним державним демографічним реєстром та/або відомчою інформаційною системою ДМС, та/або реєстрами територіальних громад.

У разі відсутності в зазначених реєстрах інформації про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) дитини, вихованця чи учня закладу освіти один з батьків дитини чи її законний представник подає (надсилає) до закладу освіти один із таких документів (його копію (скановану копію чи фотокопію) про фактичне місце проживання (перебування) дитини для внесення відповідної інформації до профілю дитини:

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідку про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи інших її законних представників;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312);

документ, що засвідчує право власності на відповідне нерухоме майно (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу, дарування тощо);

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу України або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

акт обстеження умов проживання за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання (перебування) дитини та/або одного з її батьків чи інших законних представників.


У разі відсутності в Єдиному державному демографічному реєстрі та/або відомчій інформаційній системі ДМС та/або реєстрі територіальної громади інформації про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) зарахованих вихованців чи учнів закладу освіти інформація про їх місце проживання (перебування) вноситься до профілю дитини згідно з даними їх особових справ.

Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб». 

НОВИНИ

©2021