Пам’ятка «Якщо ви розбили градусника»

Не можна втрачати жодної хвилини. Відчиніть навстіж усі ві­кна, виведіть з кімнати дітей, захистивши органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою.

Негайно збирайте ртуть. Великі краплини збирайте спринців­кою і складайте в банку зі щільною кришкою, малі — пензликом на аркуш паперу й також — у банку.

Усі забруднені поверхні після очищення від ртуті обробіть міц­ним розчином хлорного заліза (у гіршому випадку — хлорного вапна). Не намагайтеся залити водою або відмити милом металеву ртуть — це неможливо. Ці сліди та нари видаляються лише хіміч­ними методами — демеркуризацією.

Викидати ртуть та уражені нею предмети в сміттєві контейне­ри, у каналізацію категорично заборонено. Не засинайте ртуть зем­лею, піском тощо.

Пам’ятайте, що некваліфіковані дії з її збирання можуть суттє­во ускладнити подальше проведення демеркуризації.

У разі значного забруднення об’єктів ртуттю або сполуками Ар­сену організуйте негайну евакуацію людей із зараженої місцевості. Ізолюйте заражені приміщення від інших, забезпечте інтенсивне провітрювання. Про те, що сталося, негайно повідомте в органи місцевого санітарного контролю та викличте по телефону спеціа­лізовану бригаду оперативно-рятувальної служби для проведення демеркуризації та утилізації зібраної ртуті.

 

НОВИНИ

©2021