Блискавка

Блискавка — це іскровий розряд електростатичного заряду купчастої хмари, що супроводжується сліпучим спалахом і різким звуком (громом).

Небезпека. Розряд блискавки характеризується великим стру­мом, а його температура доходить до 300 тис. градусів. Дерево після удару блискавки розщеплюється й навіть може зайнятися. Розще­плення дерева відбувається внаслідок внутрішнього вибуху через миттєвий випар внутрішньої вологи деревини.

Пряме влучення блискавки для людини зазвичай закінчуєть­ся смертельним результатом. Щорічно у світі від блискавки гине близько 3 тис. осіб.

Куди вдаряє блискавка? Розряд статичної електрики зазвичай іде шляхом найменшого електричного опору. Оскільки між най­вищим серед аналогічних предметом і купчастою хмарою відстань менша, отже, менший і електричний опір. Тож блискавка насампе­ред уразить високий предмет (щоглу, дерево та ін.).

 

Запобіжні заходи

Для зниження небезпеки ураження блискавкою об’єктів еконо­міки, будівель і споруджень улаштовується захист від блискавки у вигляді заземлених металевих щогл і натягнутих високо над спо­рудженнями об’єкта дротів.

Перед поїздкою на природу уточніть прогноз погоди. Якщо зби­рається гроза — перенесіть поїздку на інший день. Якщо ви помі­тили грозовий фронт, то перш за все визначте приблизну відстань до нього за часом затримки першого гуркоту грому, першого спала­ху блискавки, а також оцініть, наближається фронт чи віддаляєть­ся. Оскільки швидкість світла величезна (300 тис. км/с), то спалах блискавки ми спостерігаємо миттєво. Отже, затримка звуку визна­чатиметься відстанню та швидкістю (близько 340 м/с).

Приклад: якщо між спалахом і громом минуло 5 с, та відстань до грозового фронту дорівнює 340 м/с • 5 с = 1700 м.

Якщо запізнювання звуку зростає, то грозовий фронт віддаля­ється, а якщо скорочується — то грозовий фронт наближається.

 

Як діяти під час грози

Блискавка становить небезпеку тоді, коли слідом за спалахом лунає грім. У цьому випадку слід терміново вжити заходів обереж­ності.

Якщо ви перебуваєте в сільській місцевості, зачиніть вікна, двері, закрийте димоходи й вентиляційні отвори. Не розтоплюй­те печі, оскільки високотемпературні гази, що виходять із грубної труби, мають низький опір. Не розмовляйте по телефону: блискав­ка іноді влучає в натягнуті між стовпами дроти.

Під час ударів блискавки не підходьте близько до електропро­водки, блискавковідводу, водостоків з дахів, антен, не стійте біля вікна, по можливості вимкніть телевізор, радіо та інші електропо­бутові прилади.

Якщо ви знаходитеся в лісі, то сховайтеся на низькорослій ді­лянці лісу. Не ховайтеся поблизу високих дерев, особливо сосен, дубів і тополь.

Не можна знаходитися біля водойми або на П березі. Відійдіть від берега, спустіться з височини в низину.

У степу, полі або за відсутності притулку (будинку) не лягайте на землю, підставляючи електричному струму все своє тіло, а сядь­те навпочіпки в балці, яру або іншому природному заглибленні, обхопивши ноги руками.

Якщо грозовий фронт наздогнав вас під час занять спортом, то негайно припиніть їх. Металеві предмети (мотоцикл, велосипед, льодоруб та ін.) відкладіть убік, відійдіть від них на 20—30 м.

Якщо гроза застала вас у автомобілі, не залишайте його, при цьому зачиніть вікна й опустіть антену радіоприймача.

 

НОВИНИ

©2021