ПЕРЕЛІК СУБЄКТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

 

Державна наукова установа «Інститут модернізації освіти»

 

https://imzo.gov.ua

Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” через просвітницьку діяльність знайомить педагогів з результатами розробок і впровадження інновацій в освітню практику.

З метою професійного розвитку педагогів та забезпечення якості освіти ДНУ ІМЗО надає освітні послуги за різними освітніми програмами

 https://imzo.gov.ua/osvita/osvitni-posluhy-pidvyshchennia-kvalifikatsii/osvitni-prohramy

 

 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

https://undip.org.ua 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України через дослідження з упровадження новітніх освітніх технологій забезпечує науково-методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки.

Науково-дослідна установа у формі семінарів, практикумів, тренінгів тощо здійснює підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмами для початкової та середньої освіти

https://undip.org.ua/listener/training-courses

 

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Інститут перепідготовки, підвищення кваліфікації та

доуніверситетської підготовки

https://ippk.npu.edu.ua/

Навчально-науковий інститут перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки забезпечує підготовку компетентних фахівців в галузі освіти.

Для усіх освітніх галузей передбачено курси підвищення кваліфікації педагогів. Пропоновані курси забезпечують формування фахової, цифрової, психологічної та інклюзивної компетентностей вчителів різних предметів, в тому числі і для педагогів громадянської та історичної галузі.

https://ippk.npu.edu.ua/hrafik-pidvyshchennia-kvalifikatsii-vchyteliv-vykladachiv-vykhovateliv-na-2022-rik

 

 

Освітня платформа Українського громадського проєкту

https://prometheus.org.ua

Цикли курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників від Українського громадського проєкту масових відкритих онлайн-курсів дають можливість освітянам опанувати актуальні навички та отримати нові знання для успішної викладацької діяльності.

 

 

Студія онлайн-освіти

https://www.ed-era.com

Educational Era містить матеріали для удосконалення професійних та особистісних якостей педагога.

 

 

Освітній онлайн-портал для вчителів, учнів та батьків

https://naurok.com.ua 

На Урок допомагає навчати, розвиватися, пізнавати, досліджувати та створює необмежені можливості для обміну досвідом між освітянами.

 

 

 

Всеосвіта

Національна освітня платформа

https://vseosvita.ua   

Всеосвіта - спільнота активних освітян. У своєму арсеналі має 186 онлайн-курсів для підвищення кваліфікації педагогів ЗДО, ЗЗСО та ЗПО.

 

 

Академія інноваційного розвитку освіти

https://www.airo.com.ua 

Академія інноаційного розвитку освіти («АІРо») за допомогою професійної підготовки освітян підвищує внутрішню та міжнародну конкурентоздатність учасників освітнього процесу в Україні, сприяє формуванню та розвитку ключових компетентностей педагогів сучасної школи.

Український відкритий університет післядипломної освіти

https://uvu.org.ua/about-us

https://uvu.org.ua/elektronni-resursy/spetsialni-kursy

Спеціальні курси розподілені за напрямками передбачають набуття педагогами ключових умінь цифрової, психологічної компетентностей та навичок сучасного педагога НУШ, вивчення технології роботи з обдарованими дітьми та формування проактивності педагога.

 

 

ДЗВО Університет Менеджменту освіти НАПН України

http://umo.edu.ua 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

http://umo.edu.ua/institutes/cippo

http://umo.edu.ua/osvitni-osvitnjo-profesijni-profesijni-proghrami

Запропоновані курси різних освітніх програм за вибором допоможуть вдосконалити знання в питанні створення безпечного освітнього середовища, розвитку психологічної компетентностей педагогічних працівників, опанування навичок візуалізації навчального матеріалу, організація дистанційного формату навчання та ін.

 

Дистанційна академія ВГ «Основа»

https://osnova.d-academy.com.ua 

Розроблені курси озброюють педагогів найсучаснішими освітніми технологіями – доповненої реальності, створення та використання QR-кодів та проєктів в освітньому процесі.

 

 

Освітня платформа AtomsHub

Підвищення кваліфікації керівних кадрів

та педагогічних працівників закладів освіти

https://hub.atoms.com.ua 

AtomsHub пропонує курси для вчителів різних категорій та усіх педагогічних працівників, які надають практичні та конкретні інструменти й поради, корисні для освітньої діяльності, висвітлюють найактуальніші теми новітньої освіти: НУШ, булінг, інклюзія.

 

 

Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності

«Дія. Цифрова освіта»

https://osvita.diia.gov.ua 

Курси цифрових навичок для вчителів допоможуть опанувати онлайн-інструменти для дистанційного навчання, розібратися з елементами змішаного навчання, ефективної організації роботи в групах та автоматичного оцінювання учнів.

 

 

Курси EdPro Education

https://edpro.ua/webinars

Розроблені курси передбачають набуття навичок роботи з mozaBook та mozaWeb, зокрема, вставка інтерактивних елементів з медіатеки, створення автоматичного тесту та гри з 3D-сцени, панель Інструментів, використання електронних підручників в системі Mozaik, активаційні коди для програми mozaBook та сайту mozaWeb

 

 

https://naseminar.com.ua 

https://seminar.expertus.com.ua/116-formuvalne-otsiniuvannia-u-roboti-vchytelia

Програма курсу про формувальне оцінювання показує у чому відмінності формувального оцінювання від традиційного, дає практичні рекомендації вчителю як реалізувати алгоритм оцінювання  та які інструменти обрати.

 

 

https://ippo.kubg.edu.ua/    https://elearning.ipo.kubg.edu.ua/

Програми містять понад 500 навчальних модулів, які охоплюють всі актуальні питання педагогічної діяльності. Після опрацювання одного модуля відразу можна самостійно роздрукувати сертифікат обсягом від 10 годин (0,3 кредити ECTS) про підвищення кваліфікації у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

 

Центр нової освіти Івана Іванова

https://umity.in.ua 

Платформа містить 4-годинні теоретики-методичні курси та 30-годинні практичні курси на опанування різноманітними інструментами для підвищення кваліфікації педагогів усіх навчальних предметів.

 

 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва

https://www.cprppkyiv.com.ua

Центр професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва через забезпечення партнерської взаємодії з освітніми закладами, суб’єктами підвищення кваліфікації та створений інформаційний освітній простір для отримання якісних освітніх послуг сприяє професійному, безперервному розвитку педагогів та підвищення їх фахової кваліфікації.

Професійний розвиток педагогів різних освітніх галузей відбувається за розробленими Програмами підвищення кваліфікації ЦПРПП міста Києва.

https://www.cprppkyiv.com.ua/modulsupkvalific/modulscprpp

 

 

НОВИНИ

©2021