Україна

  Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація

Управління освіти

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №102

    з поглибленим вивченням англійської мови

вул. Шулявська, 10/12, м. Київ, Україна, 04116

тел.: (044) 236-11-25, 236-50-61, факс: (044) 236-02-93

e-mail: school_102@ukr.net, ідентифікаційний код 26125704

 

від «___» ___________  2020 р.                                             НАКАЗ                                                                               № _____

 

Про прийом дітей до 1-х класів

закладу загальної середньої освіти №102

Шевченківського району у 2020  році

 

          На виконання наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2020 № 21 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році», наказу управління освіти Шевченківської  районної  в місті Києві  державної адміністрації від 18.02.2020  40 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Шевченківського району у 2020 році»

 

Н А К А З У Ю:

  1. Розпочати прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів з 3 квітня 2020 року.
  2. Заступнику директора з НВР Легоньковій Н.Б.

1.2. провести інформування громадськості та батьків майбутніх першокласників про:

1.2.1.порядок прийому дітей до 1-х класів;

1.2.2. територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої освіти;

1.2.3. перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти;

1.2.4. прогнозовану кількість 1-х класів.

1.3. розмістити до 3 березня 2020 року інформацію, що зазначена в підпунктах 1.2.1.-1.2.4. цього наказу, на веб-сайті та інформаційному стенді закладу загальної середньої освіти.

1.4. вжити заходів, передбачених пунктом 5 підрозділу І розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, щодо зарахування за заявами батьків до 1-х класів усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи дітей працівників цього закладу освіти, чи випускників дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

1.5. надати до управління освіти інформацію щодо:

1.5.1. прогнозованої кількості 1-х класів та учнів у них до 02 березня 2020 року;

1.5.2. кількості заяв для вступу до 1-х класів в терміни: 10 травня та 28 травня;

1.5.3. кількості 1-х класів, зарахованих до них учнів до 15 червня 2020 року.

  1. Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо
  2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                                   Ігор КОЧУБЕЙ