КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти 
https://законодавство.com/mon-ukrajini/nakaz-vid-12012016-pro-zatverdjennya319556.html
 
Положення про дистанційне навчання 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
 
Лист МОН щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти 
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-form-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti
 
Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33518.html
 
Порядок переведення учнів загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15

 

ВЧИТЕЛЯМ, БАТЬКАМ, УЧНЯМ

 

 

УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ

 

 

 

ВИПУСКНИКАМ

 

 

 

КРОК ДО ЄВРОПИ

 

 

КОЛИ Є ВІЛЬНИЙ ЧАС

 

 

ДЛЯ ТИХ, ХТО БАГАТО ПОДОРОЖУЄ

 

 

ВІРТУАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ

 

 

НАВЧАТИСЬ ЗА КОРДОНОМ

 

 

МІЖНАРОДНІ ON-LINE КУРСИ